In 2020 zijn de vogelverenigingen "De Edelzanger" (Aalst) en de Waalrese Vogelvrienden samen één vereniging geworden. Samen zijn we verdergegaan als Vogelvereniging "De Edelzanger". Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV).  Van oudsher is de Waalrese vogelvrienden, tot het opgaan ervan in de NBvV, aangesloten geweest bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV). 

Onze vereniging heeft in 2020 38 leden die samen een 100-tal verschillende soorten vogels houden en kweken. Van oudsher hebben wij in onze vereniging relatief veel kwekers van Europese vogelsoorten, maar ook kanaries, tropen, parkieten en papegaaien, en vruchten- en insecteneters zijn bij onze leden ruim vertegenwoordigd.  Dringend zijn we inmiddels op zoek naar nieuwe leden ( ook voor in het bestuur) want door vergrijzing is het ledental per 2024 inmiddels gezakt naar 25 leden.

De Edelzanger vergadert in gemeenschapshuis "De Pracht". Jaarlijks houden we hier ook een tentoonstelling waarbij de mooiste vogels een prijs krijgen toegekend en waar we proberen om onze mooie vogelhobby in de kijker te zetten. 

Nieuwsgierig naar wat het lidmaatschap kan bieden? Of naar onze tentoonstelling? Kijk dan verder op onze website!