Kweekverslag Blauwborstje

Door Jos van Neer, lid van onze vereniging

De Blauwborst was al geruime tijd een vogeltje waarin ik erg geïnteresseerd was, vooral vanwege zijn mooie verschijning en zeldzame voorkomen. Ik had niet verwacht ze ooit in bezit te zullen krijgen, laat staan er mee te kweken.

In september 2019 kon ik echter een jong koppel kopen bij een liefhebber, die er dat jaar goed mee gekweekt had.

Man en pop moeten na de rui worden gescheiden, dus heb ik ze meteen ieder apart in een andere gezelschapsvolière onder gebracht. De man besloot ik in de volière te zetten waar later voor de nakomelingen gezorgd zou moeten worden. Dit is een biotoop volière met een kabbelend watertje dat uitmondt in een vijver buiten de volière. De beplanting daarin bestaat uit een paar bamboe struiken, enkele coniferen, een laurier en een doornloze braam. De medebewoners zijn Baardmannetjes, Roodborsttapuiten en Zwartkopjes.

De pop mag zolang in een volière met vooral zaadetende Europese cultuurvogels. Het viel meteen op hoe rustig en verdraagzaam de beide Blauwborsten zijn naar de andere vogels.

Het voedsel dat ik verstrek bestaat uit Universeel meel, Pinky’s, levende Buffalowormen en af en toe enkele Wasmotlarven, Krekeltjes en wat fruit. Het is moeilijk te zeggen wat nu het meest door wie gegeten wordt.

De man prevelt al wat al wat en de zang wordt in de loop van voorjaar steeds luider. Prachtig om te horen. Hij zingt vooral ook later in de avond en s ’nachts.  Inmiddels is de man ook mooi op kleur gekomen. De beide Blauwborsten zijn veel op de grond in de weer en nemen vaak een bad.

Begin april verhuist de pop naar de man, in eerste instantie in een TT kooi om even te wennen en om het gedrag van de man te kunnen observeren. De volgende dag laat ik ze bij elkaar. Het mannetje vertoont meteen het merkwaardige balts gedrag. Daarna wordt  het even spannend, als de man achter de pop aan begint te jagen.  Een dag later is alles echter weer rustig. Nu maar afwachten.

Op 25/4 zie ik dat de pop met nestbouw begonnen is. Ze sjouwt de hele dag met mos naar een plekje onder een schuinstaande dakpan op de grond.

Op 9 /5 bij nestcontrole liggen er 6  mooie groene eitjes in en een week later op 16/5 zijn er jongen!

Op 21/5  kan ik er 5 ringen; 1 eitje blijkt onbevrucht.  Op 31/5 vliegen de jongen uit.

Helaas vind ik er 1 dood in de buurt van het nest. De rest is nergens te bekennen.

Gelukkig zie ik de volgende dag de man azen en is er nog hoop. De eerste week houden de jongen zich goed schuil, pas daarna laten ze zich wat vaker zien. Het lijkt erop dat alleen de man de jongen voert

Inmiddels blijkt de pop alweer aan de 2e ronde te zijn begonnen.

Op 16/6 vind ik na lang speuren en observeren het 2e nestje met 3 jongen. Dit keer ook weer op de grond. Op 18/6 ring ik ze en zijn dan zeker al een dag of 7 oud.

Op 21/6 zie ik de man achter een jong aan jagen. Voor mij het sein om de eerste 4 jongen meteen apart te zetten. Ze zijn goed zelfstandig en vinden meteen de weg in de andere volière.

Inmiddels heb ik de pop alweer een tijdje niet gezien.

Op 9/7 vind ik het 3e nestje. Het bevindt zich dit keer op ca. 50 cm van de grond in een tralie nestkastje. Er liggen 3 eitjes en een net uitgekomen jong in. Op 15/7 kan ik er weer 4 ringen.

Op 22/7 vliegen ze uit en zet ik die van de 2e ronde meteen maar weer bij de anderen. Dat gaat ook zonder problemen.

Half augustus is het broedseizoen voorbij en schiet de pop in de rui. Alle 11 jongen zitten nu bij elkaar  en beginnen langzaam het jeugdkleed te verliezen. Gelukkig laten ze elkaar goed met rust. Het is een prachtig gezicht om ze zo bij elkaar te zien.    

Al met al was het een geslaagde kweek, waar ik mede vanwege de corona maatregelen wat meer tijd aan heb kunnen besteden en daardoor ook extra van heb kunnen genieten.  

 

Jos van Neer

November 2020